Regulatory Agency for Energy and Regulated Utilities

 

  Visit our Data Portal

  See a visual presentation of all our data

  ENERGY INDICATORS

  3

  puta više električne energije je ušlo u elektroprenosni sistem Crne Gore u 2020. u odnosu na 2018. godinu

  88

  Stepen naplate regulisanih komunalnih usluga na nivou Crne Gore u 2020. godini

  32

  ukupan broj licenciranih subjekata za transport nafte i gasa u Crnoj Gori u januaru 2022. godine

  65

  vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti u Crnoj Gori ne mjeri količine zahvaćene vode na vodoizvorištima

  123

  ukupan broj licenciranih benzinskih i plinskih stanica i jahting servica u Crnoj Gori u januaru 2022. godine

  54

  električne energije proizvedene u Crnoj Gori u 2020. godini je proizvedeno od strane obnovljivih izvora energije

  Quick links