Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Posjetite naš Data Portal

Pogledajte vizuelnu prezentaciju svih naših podataka

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Data Portal

Pogledajte vizuelnu prezentaciju svih naših podataka

Aktuelno

STATISTIČKI INDIKATORI

3

puta više električne energije je ušlo u elektroprenosni sistem Crne Gore u 2020. u odnosu na 2018. godinu

88

Stepen naplate regulisanih komunalnih usluga na nivou Crne Gore u 2020. godini

32

ukupan broj licenciranih subjekata za transport nafte i gasa u Crnoj Gori u januaru 2022. godine

65

vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti u Crnoj Gori ne mjeri količine zahvaćene vode na vodoizvorištima

123

ukupan broj licenciranih benzinskih i plinskih stanica i jahting servica u Crnoj Gori u januaru 2022. godine

54

električne energije proizvedene u Crnoj Gori u 2020. godini je proizvedeno od strane obnovljivih izvora energije